Taal
Kies uw valuta
0,00
0
Gsm 0473 54 20 21 E-mail: [email protected]

Privacy Policy

Privacybeleid


Beste klant, 


Bij Brandhout.be vinden wij uw privacy erg belangrijk. In het kader van privacy houden wij ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Daarnaast leggen wij u in onderstaande privacyverklaring graag het een en ander uit, zodat het duidelijk voor u is welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens (moeten) verzamelen en voor welke termijn wij uw gegevens bewaren. Omdat wij uw privacy zo goed mogelijk willen waarborgen, zullen wij uiteraard te allen tijde zo min mogelijk gegevens van u opslaan, bij een eventuele verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk om uw toestemming vragen en daarbij zoveel mogelijk uw rechten respecteren. 

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 september 2021. 

 

De verantwoordelijke entiteit 

De verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is de onderneming achter Brandhout.be: Deleersnijder-Bocaege BVBA (ondernemingsnummer: 0474.092.052), hierna te noemen: Brandhout.be. Bij vragen omtrent privacy of naar aanleiding van dit privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij staan klaar om uw vragen en/of verzoeken te beantwoorden.

 

Per post: 

Deleersnijder-Bocaege 

Karreweg 32

9870 Zulte

België 

 

E-mail: 

[email protected]

 

Telefoon:

+32 0473 54 20 21

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we bij Brandhout.be?

Brandhout.be verzamelt gegevens van u via de website, wanneer u bepaalde handelingen verricht zoals het maken van een account, het aanmelden op de nieuwsbrief of wanneer u een bestelling plaatst. Een uitgebreide opsomming van wanneer en welke gegevens wij van u verzamelen, vindt u hieronder. 

 

Accountgegevens

Als u een account aanmaakt op onze website, om eventueel een bestelling te plaatsen, hebben wij hiervoor bepaalde gegevens nodig (uitvoering van overeenkomst). Als gebruiker van een account op onze website, worden de volgende gegevens van u verzameld: 

 

 •     Uw naam 
 •     Uw adres (straat, nummer, postcode, plaats, land)
 •     Uw telefoonnummer
 •     Uw e-mailadres
 •     Uw accountgegevens (e-mailadres en wachtwoord)
 •     Uw factuuradres 
 •     Uw betalingsgegevens
 •     Uw geslacht
 •     Uw IP-adres 
 •     Uw orderhistorie 
 •     Uw nationaliteit 

 

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst: voor het afwikkelen van de facturatie, voor het verzenden van uw bestelling en zodat u kunt inloggen op uw account en zodat wij aan onze juridische verplichtingen kunnen voldoen.

 

Contactformulier
Als u ons contactformulier invult, ons benadert per telefoon of e-mail, gebruik maakt van de chat, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om contact met ons op te nemen (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 

 • Uw naam 
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres 
 • Uw accountgegevens (e-mailadres en wachtwoord)
 • Eventuele informatie die u zelf invult als bericht (uw vraag of verzoek)

 

Nieuwsbrief

Als u onze website bezoekt, heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief. Door het geven van uw toestemming, kunnen we u op de hoogte houden van actuele ontwikkelen en andere informatie die u mogelijk interessant zou kunnen vinden. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief, slaan wij de volgende gegevens van u op:

 • Uw naam 
 • Uw e-mail

 

Wij bewaren uw gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Om u af te melden van onze nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar [email protected] of klikken op de link ‘afmelden’/’unsubscribe’ onderaan de nieuwsbrief. 

 

Wat zijn uw rechten omtrent persoonsgegevens? 

Bij de verwerking en het (eventuele) delen van persoonsgegevens, hoort natuurlijk dat u als persoon - waarvan deze gegevens worden verwerkt - rechten heeft. De AVG kent een aantal rechten die wij hieronder graag aan u uitleggen. Wilt u een verzoek doen op grond van een van deze rechten? Dan kunt u een mail sturen naar [email protected].

 

Het recht om uw gegevens over te dragen 

Wanneer u niet langer van onze diensten gebruik wil maken, kunt u er natuurlijk voor kiezen om bij een andere aanbieder klant te worden. Ook daar zullen ze waarschijnlijk bepaalde gegevens van u registreren. Om die overstap makkelijker te maken, heeft de privacywet het recht op ‘dataportabiliteit’ vastgelegd. 

 

Met deze dataportabiliteit wordt bedoeld dat uw gegevens door u meegenomen kunnen worden naar de andere aanbieder. Op die manier kunt u uw gegevens toegestuurd krijgen, waarna u deze bij een andere aanbieder opnieuw gebruikt. Ook kunt u ons verzoeken de gegevens rechtstreeks naar de andere aanbieder te sturen.

 

Het recht om uw gegevens te laten verwijderen

Naast dat u uw gegevens mee kunt nemen als u bij een andere aanbieder klant wordt, heeft u ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen als u niet langer klant van ons bent. Dit kan niet gedurende dat u klant bent, omdat wij door fiscale verplichtingen (zoals registratie voor de belastingdienst) bepaalde noodzakelijke gegevens moeten bewaren. Gegevens die niet noodzakelijk zijn kunt u natuurlijk wél op elk moment laten verwijderen. 

 

Het recht om uw gegevens in te zien

We hebben het hier steeds over ‘uw gegevens’, maar over welke gegevens gaat het dan concreet? Om hier inzicht in te hebben, kent de privacywet het recht op inzage van uw gegevens. 

 

Het recht om uw gegevens te laten corrigeren

Kloppen de gegevens die wij van u hebben niet of zijn deze onvolledig? Dat is vervelend en wij lossen dit graag voor u op. In dat geval kunt u een verzoek doen tot het aanvullen of corrigeren van uw gegevens (het recht op rectificatie).

 

Het recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit is het geval als we bij Brandhout.be aan u reclamepost sturen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden, maar u kunt hier dus altijd bezwaar tegen maken.

 

Het recht om uw toestemming in te trekken

Als u aan ons (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd aan ons verzoeken om deze toestemming in te trekken. Als u dit doet, mogen wij geen persoonsgegevens van u meer verwerken. 

 

Het recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Gegronde redenen om een beperking van de verwerking te vragen zijn bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist of een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons.

 

Identificatie

Mocht u een verzoek doen op grond van een van de bovenstaande rechten, dan kunnen we vragen of u zich kunt identificeren. Wij vragen deze identificatiegegevens op om er zeker van te zijn dat u de persoon bent aan wie de persoonsgegevens in kwestie toebehoren. 

 

Indienen van een verzoek en de termijn

Heeft u een verzoek omtrent een van de bovenstaande rechten, dan kunt u een mail sturen naar [email protected]. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen en een bevestiging sturen als wij uw verzoek hebben ontvangen en als wij deze hebben uitgevoerd. 

 

De termijn voor het voldoen aan verzoeken kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen we u uiteraard tijdig daarvan op de hoogte stellen. 

 

Delen wij uw gegevens met derde partijen?

Bij Brandhout.be vinden we dat wij uw gegevens niet met derden moeten delen, tenzij dit niet anders kan. Ook dan vinden wij het belangrijk om zo min mogelijk gegevens te delen met deze derde partijen. Om deze reden delen wij uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van huidige wetgeving is toegestaan én dit ons noodzakelijk is. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met derden omdat: 

 

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken; 
 • Dat nodig is om de overeenkomst tussen u en Brandhout.be uit te voeren; 
 • U hier toestemming voor heeft gegeven; 
 • Wij bij Brandhout.be een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te delen; 
 • Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te delen.

 

De derde partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn: 

 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Tevredenheidsonderzoeksbureaus
 • Contactcenter
 • Externe consultants

 

De derde partijen waarmee wij gegevens delen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Momenteel zijn wij bezig om te onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. Wij hebben in ieder geval privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als wij een passende oplossing hebben gevonden, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. 

 

Wat te doen als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons. Ook kunt u, mocht u ontevreden zijn met de manier waarop wij uw opmerking of verzoek behandelen, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit in Nederland het zelfstandige bestuursorgaan dat bij wet is aangesteld als toezichthouder voor het verwerken van persoonsgegevens.

 

Hoe lang worden uw gegevens bij bewaard?

Bij de verwerking van gegevens, hoort natuurlijk ook het verwijderen van gegevens. Dit vinden wij een heel belangrijk onderdeel van uw privacy. Om te zorgen dat wij u op de beste manier van dienst kunnen zijn, dat wij aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, maar – het belangrijkst –  dat wij zo goed mogelijk uw privacy kunnen waarborgen, hanteren wij verschillende bewaartermijnen.

 

 • Accounts die 7 jaar niet meer gebruikt zijn, verwijderen wij. De informatie die u aan ons heeft gegeven bij het aanmaken van dat account, wordt dan ook verwijderd. 
 • Gegevens over betalingen van u als klant bewaren wij ook 7 jaar, omdat de Belastingdienst ons hiertoe verplicht. Na deze 7 jaar worden deze gegevens anoniem gemaakt en enkel voor interne statistieken en rapportages gebruikt. 
 • Uw contactgegevens die u heeft ingevuld in het contactformulier zullen wij enkel bewaren zolang dit nodig is voor het contact en het beantwoorden van uw verzoek of vraag, tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. 
 • Overige gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, omdat wij uw privacy belangrijk vinden en zo goed mogelijk willen waarborgen. 

 

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Bij het opslaan van persoonsgegevens hoort beveiliging, dat vinden wij bij Brandhout.be heel logisch. Wij zorgen er daarom voor dat uw gegevens altijd de best mogelijke bescherming krijgen door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Op die manier voorkomen wij verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens.

 

Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies, om bijvoorbeeld de website optimaal te laten werken, het gebruik van de website te analyseren en u een gepersonaliseerde gebruikerservaring aan te bieden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies willen we u graag doorverwijzen naar ons cookiebeleid.

 

Wijzigen van het privacy- en/of cookiebeleid

Tot slot behouden wij ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en/of cookiebeleid. U wordt verzocht de privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Cookiebeleid 

 

Zoals vermeld in onze privacyverklaring, maken we op de website van Brandhout.be gebruik van cookies. Als u onze website bezoekt, vragen wij u door middel van een pop-up toestemming om deze cookies te plaatsen. In dit cookiebeleid informeren wij u over welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden. Uiteraard is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming ook van toepassing op de gegevens die door middel van cookies worden verwerkt.

 

Dit cookiebeleid is het laatst bijgewerkt op 6 september 2021.

 

Wat zijn cookies en waarom maken wij gebruik hiervan?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van een karakteristieke reeks tekens worden opgeslagen op uw computer, smartphone of ander apparaat als u onze website (of app) raadpleegt. 

 

Cookies dienen onder meer om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te laten werken en u een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Cookies kunnen echter geen schade aanrichten door bijvoorbeeld het uitvoeren van programma’s of overbrengen van virussen. Ook kunnen wij door middel van cookies geen personen identificeren. 

 

Kan ik cookies weigeren?

Uiteraard kunt u cookies ook weigeren. Let wel op: mocht u cookies weigeren, dan kan het zijn dat de website niet volledig functioneert. 

 

U kunt cookies als volgt weigeren: 

 

Het weigeren van cookies

Allereerst kunt u cookies weigeren als u de website voor het eerst bezoekt. Door in het pop-upvenster over cookies ‘decline’ of ‘weigeren’ te kiezen, zullen wij geen cookies plaatsen.

 

Het uitschakelen van cookies

Daarnaast kunt u in uw browser instellen dat het opslaan van cookies enkel wordt geaccepteerd als u hiermee akkoord gaat. In de handleiding van uw browser kunt u meer informatie vinden over hoe u cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. 

 

Het verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een maximale geldigheidsduur. Als de houdbaarheidsdatum van deze cookies is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen, voordat deze datum is verstreken. Meer informatie over het handmatig verwijderen van cookies vindt u in de handleiding van uw browser.  

 

Welke cookies gebruiken wij? 

Bij Brandhout.be maken wij enkel gebruik van first party cookies (cookies die door onszelf worden geplaatst) en niet van third party cookies (cookies die door derden worden geplaatst). 

 

Met betrekking tot hun functie kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende cookies: 

 

Essentiële/noodzakelijke cookies

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om door de website te kunnen navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn voor de werking en veiligheid van de website, kunnen deze niet uitgeschakeld worden.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn voornamelijk om u extra functies en persoonlijke instellingen aan te kunnen bieden. Door middel van functionele cookies kunnen wij u diensten verlenen zoals bijvoorbeeld een chat of bepaalde taalinstellingen. Mocht u deze cookies weigeren, dan kan het zijn dat (sommige) diensten niet volledig werken.

 

Prestatiecookies en analytische cookies 

Prestatiecookies en analytische cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden bij het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren; alle verzamelde informatie is anoniem en wordt enkel gebruikt om onze website te analyseren, verbeteren en erachter te komen wat onze gebruikers interesseert. 

 

Advertentiecookies, targeting cookies

Advertentie- en targeting cookies worden gebruikt om u gerichte advertenties of aanbiedingen van derden aan te bieden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten. Deze cookies slaan geen direct identificeerbare informatie op, maar zijn slechts gebaseerd op unieke identificatiekenmerken van uw browser en apparaat. 

 

Bij Brandhout.be maken wij geen gebruik van advertentiecookies of targeting cookies. 

 

Sharing cookies

Sharing cookies worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijvoorbeeld onze sociale netwerken) te verbeteren. 

 

Bij Brandhout.be maken wij geen gebruik van sharing cookies. 

Eventueel > Cookie overzicht

Winkelwagen
Winkelwagen is leeg
 
Totaal incl. BTW
€ 0,00
Totaal is inclusief €0,00 waarborg