Tips pellets:

Een pellet

Een pellet is een vorm van een vaste brandstof, die wordt gebruikt voor verwarming van panden en water.  Het belangrijkste aan deze brandstof is dat het wordt vervaardigd uit samengeperst houtafval.  Bovendien is hout, en dus pellets, een CO²-neutrale brandstof, aangezien de gebruikte bomen tijdens hun levenscyclus eerst CO² hebben opgenomen, waarna er bij de verbranding evenveel CO² wordt vrijgegeven.  Hierdoor wordt er (tegenover fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas) geen extra CO² toegevoegd aan de atmosfeer.  Bij toepassing in een huis kan 30% bespaard worden ten opzichte van conventionele verwarming.
 
 

Pelletkachel

Omzetten in warmte

Er is een speciale installatie nodig om de pellets om te zetten in bruikbare warmte.  Bij de pelletkachel is een intern reservoir voorzien waar de pellets ingegoten kunnen worden.  De pelletkachel wordt in de te verwarmen ruimte geplaatst.  Bij een pelletinstallatie voor centrale verwarming kan niet alleen een ruimte verwarmd worden, maar ook warm water voor de radiatoren van andere ruimten en eventueel ook de warmwatervoorziening.
 

Opslag in een conventionele opslagruimte

De pellets moeten droog opgeslagen worden.  De hoeveelheid energie per volume is lager dan die van stookolie (5 kWh/kg voor pellets tegenover 11,9 kWh/kg voor olie, maar doordat er geen milieubeschermende maatregelen getroffen hoeven worden zoals vloeistofdichte vloeren of opvangbakken kan een conventionele olie- opslagruimte gebruikt worden voor de benodigde hoeveelheid pellets.
Pellets kwaliteit:
 

Normering

De kwaliteit van de pellets is belangrijk.  In Duitsland heeft men er de norm DIN51731 voor opgesteld.  Er is ook een strengere norm gekomen, de DINplus of Ô-M7135.
 
 

Pellets eigenschappen

Warmte en soortelijk gewicht

De kleur van de pellets zegt niet noodzakelijk iets over de kwaliteit maar eerder over de toegepaste houtsoort.  Donkere pellets bevatten houtsoorten zoals eikenhout.  Deze pellets branden langzamer en minder fel.  Bleke pellets zijn vaak vervaardigd uit houtsoorten zoals dennenhout.  Deze branden vlugger op en geven meer warmte op kortere tijd.
Het soortelijk gewicht van de pellets bedraagt op basis van de Ônorm 1120 kg/m³, los gestort weegt het 650 kg/m³.
 
 

Pellet's clean viff

Waarom deze roetreinigingspellet clean gebruiken:
 1. De vervuiling van een kachel of een ketel speelt zich op 2 niveau's af:

  a: in de verbrandingskamer
  b: in de afvoerbuizen

  I: directe evaluatie: kort traject (rechte leiding): weinig vervuiling
  II: hoge leidingen, grotere vervuilingen daar de rook door afkoeling afzet van teer en roet achterlaat.

 2. De verbrandingskamer van pellet kachel wordt vuil en het rendement van het apparaat verminderd.
   
 3. Het gebruik van de pellets kachel of ketel vraagt een regelmatig onderhoud van de verbrandingskamer (1X per week bij permanent gebruik) om het rendement optimaal te houden.  Het rendement zakt naargelang het gebruik.
   
 4. Voor het reinigen moet men de verbranding stopzetten en het toestel volledig laten afkoelen.
   
 5. Door het gebruik van pellets kan het rendement optimaal gehouden worden, dankzij de gedeeltelijke elimenatie van teer en ook door de verbrandingskamer minder frequent te moeten reinigen nl 1 keer om de twee weken.
   
 6. Het gebruik van de pellets maakt het reinigen eenvoudiger daar de roetresten makkelijk verwijderbaar zijn.
 

FAQ

Pellets bevatten geen teer of roet en maakt de kachels en ketels bijgevolg niet vuil, waarom roetreinigingspellets gebruiken?

Alle pellets geven net zoals gas, elementen vrij die de verbrandingskamer en de leidingen bevuilen, daarom moet bijvoorbeeld een schoorsteen van een gasketel regelmatig gereinigd worden.  Het gebruik van de roetreinigingspellets verbetert het rendement en vergemakkelijkt het regelmatig onderhoud van uw kachel of ketel.